Vraag 180: Vraag over schadevergoeding eisen via de Geschillencommissie en/of gewone rechter

Vraag

Wij krijgen vaak vragen over wat het beste is: naar Geschillencommissie of tuchtprocedure. Nadeel van de Geschillencommissie is dat ze een bindend advies geven en de weg naar de gewone rechter daarmee is afgesloten (tenzij er sprake is van een onredelijke uitspraak of procedurele fouten). Advocaten adviseren klagers daarom vaak naar de tuchtrechter te gaan en dan daarna, met een gegrondverklaring, een schadeprocedure te starten. Dan houd je alle opties open. Na ongegrondverklaring door de tuchtrechter alsnog naar de Geschillencommissie gaan kan een (niet-) ontvankelijkheidsprobleem opleveren. Een lastig onderwerp…..

Kan iemand, nadat zijn/haar schadeclaim in een Geschillenprocedure is afgewezen (in bepaalde gevallen) misschien toch nog naar de gewone rechter? Ik weet dat een uitspraak van de Geschillencommissie bindend is, en dat het antwoord in principe nee is. Maar wat als de tuchtrechter na zo’n procedure oordeelt dat er sprake is van verwijtbaar handelen? Maakt dat nog uit?

Tot slot: begrijp ik goed dat als schade geclaimd bij de Geschillencommissie achteraf hoger blijkt te zijn, dit meerdere nog bij de gewone rechter geclaimd kan worden en/of dat de gewone rechter dan de hele klacht opnieuw beoordeelt?

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie