Vraag 179: Vraag over klacht nabestaanden en verzoek tot inzage dossier voor klachtbehandeling

Vraag

Nabestaanden dienen een klacht in over hun overleden familielid (vader/partner).
Na klachtbemiddeling waarin behandelinhoudelijke informatie is uitgewisseld met behandelaren, volgt doorverwijzing naar de externe klachtencommissie cliënten en familie. Familie wenst een oordeel van de zorgaanbieder over hun klacht.

Onduidelijkheid ontstaat of behandelaren inhoudelijk verweer kunnen voeren en gesteld wordt dat familie een verzoek tot inzage in het dossier moet opvragen, zodat behandelaren dit inhoudelijke verweer kunnen geven.
Op basis van zwaarwegend belang en het vermoeden van de nabestaanden dat er een medische fout is gemaakt is er een basis voor familie.
Familie wenst echter geen inzage in het dossier, omdat dit informatie bevat, die zij liever niet willen weten. Hun klacht betreft voldoende informatie met expliciete vragen aan behandelaren en verzoek om onderzoek door de klachtencommissie.

Vraag: Is het aan klager, aan de klachtencommissie of aan verweerder om een verzoek in te dienen tot dossierinzage als nabestaanden een klacht hebben ingediend en voor klachtbehandeling, uitwisseling van behandelinhoudelijke informatie noodzakelijk is?

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie