Even voorstellen: Nieuw bestuurslid Externe relaties, Cynthia van Holstein

Tijdens de ALV van 12 april jl. is de benoeming van ons nieuwe bestuurslid Cynthia van Holstein met de portefeuille ‘Externe relaties’ goedgekeurd.
Cynthia neemt het stokje over van Madelon Hengeveld, die na 8 jaar haar bestuursfunctie heeft neergelegd. Wij stellen Cynthia aan u voor.

Pasfoto Cynthia van Holstein_april 2024Cynthia werkt sinds 2016 als klachtenfunctionaris in Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en is vanaf die tijd lid van de VKiG. In de afgelopen jaren heeft ze de ontwikkelingen van professionalisering van het vak goed meegekregen. Hiervoor werkte ze in ASZ o.a. als coördinator van een flexbureau en  afdelingshoofd van een polikliniek. Zij is van huis uit socioloog en heeft in 2016 een opleiding Mediation gevolgd bij het Centrum voor Conficthantering.

Cynthia wil zich graag inzetten voor de VKiG. Madelon heeft de portefeuille in de afgelopen jaren goed vormgegeven, wat volgens Cynthia een goede basis is om op door te gaan. Zij zal zich inspannen om niet alleen het vak en de rol van de klachtenfunctionaris onder de aandacht te blijven brengen bij stakeholders, maar ook de VKiG te promoten als vereniging waar je bij wilt horen, omdat we staan voor het laagdrempelig uitwisseling van deskundigheid, kennis en ervaring zodat we ons mooie vak goed kunnen blijven uitoefenen. Op 7 juni zal zij de VKiG vertegenwoordigen bij het jubileumcongres KetenKracht KennisParade, georganiseerd door Centramed.

Leden die vragen of suggesties hebben m.b.t. ‘externe contacten’ kunnen altijd contact opnemen met Cynthia via het secretariaat: info@vkig.nl.