Afscheid van bestuurslid Madelon Hengeveld

Tijdens de ALV van 12 april jl. namen we na 8 jaar afscheid van Madelon als bestuurslid met de portefeuille Externe relaties.

Madelon heeft de afgelopen 8 jaar veel betekend voor de VKiG. Tot 2023 was Madelon naast Externe relaties ook belast met de PR & Communicatie. Zo zette Madelon de commissie PR en Communicatie op en kreeg de social media een boost. Daarnaast werkte ze mee aan een gedegen communicatieplan, waaruit acties en initiatieven werden ontplooid. Ook heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwerp van een nieuw VKiG-logo. Verder heeft Madelon veel lezingen en presentaties gehouden voor onze stakeholders en was ze een graag geziene gast op bijeenkomsten, waar ze de VKIG en de rol van de klachtenfunctionaris onder de aandacht bracht.

Afscheidsspeech van Madelon Hengeveld

2024_Foto MadelonLieve allemaal,

Een vertrek/wisseling (in dit geval als bestuurslid) is een begin van mooie nieuwe ideeën van andere mensen. Ik geloof daar oprecht in. Vandaar dat ik besloten heb om te stoppen na twee bestuurstermijnen.

Naast mijn werk als klachtenfunctionaris, was deel uitmaken van het bestuur van de VKiG een van de meest boeiende dingen die ik tot nu toe heb gedaan in mijn werkende leven. Mijn aanstelling viel ongeveer samen met de invoering van de Wkkgz, waarin de functie van klachtenfunctionaris een prominente rol kreeg.
Als bestuurslid heb ik mij met veel plezier en enthousiasme ingezet voor de belangen van de leden van de VKiG, om de klachtenfunctionaris van de VKiG nog meer op de kaart te zetten als deskundige partij in het klachtproces. In een overleg dat ik onlangs nog had met een aantal landelijke stakeholders gaf een van hen aan dat, waar ongeveer 6 jaar geleden de klachtenfunctionaris nog niet standaard in beeld was bij het bestuur van een zorginstelling, zij merkt dat dit nu wel het geval is. Vaak zit de klachtenfunctionaris nu aan tafel als het gaat om het klachtproces. Ik vond het een mooi compliment voor ons allemaal en voor ons vak.

Het zijn van bestuurslid heeft mij ook persoonlijk veel gebracht; kennis van en inzicht in hoe een vereniging te besturen en de belangen van de leden te behartigen, veel interessante contacten en bijeenkomsten, zowel binnen de VKiG als daarbuiten.
Heel belangrijk hierin was de samenwerking met mijn fijne collega bestuursleden. Lieve Marlout, Marian, Caroline, Ferry en Albert (en ook Henk, Gerda en Henny), met een ieders persoonlijke inbreng en expertise, maar zeker en vooral ook door onze goede en gezellige samenwerking, hebben we samen verder kunnen bouwen aan een stabiele VKiG of, om in het thema te blijven, aan een vereniging die na 30 jaar stevig in de schoenen staat. Dank voor de afgelopen 8 jaar. Ik vond het een feestje!
Welkom Cynthia. Fijn dat je het stokje van mij overneemt. Ik heb alle vertrouwen in je, maar wens je vooral net zo’n boeiende en leuke tijd als ik heb gehad.

Dank ook aan de netwerkcoördinatoren en de werkgroepen voor inspirerende en belangrijke input vanuit de regio’s. Het idee voor sectorsymposia is mede door overleg met jullie geboren.
En last but not least. Lieve leden van de VKiG, lieve collega klachtenfunctionarissen. Dank voor jullie vertrouwen in mij de afgelopen 8 jaar. Ik vond het een eer en genoegen om jullie te vertegenwoordigen.
Wij hebben een prachtig vak, dat er de laatste jaren niet gemakkelijker op is geworden. De hoge verwachtingen, het recht hebben op, vraagt ook van óns om stevig in onze schoenen te staan. Zorg dat je goed in je (in mijn geval oude) vel zit en geniet van ons mooie werk!

Ik blijf als klachtenfunctionaris lid van de VKiG, dus graag tot ziens. Hopelijk is dat al op 31 mei bij het middagsymposium ‘mentaal gezond werken’ van Andreas Wismeijer.

Madelon