Overleg Begeleidingscommissie Ziekenhuizen van de Geschillencommissie Zorg 7 november 2023

Overleg Begeleidingscommissie Ziekenhuizen van de Geschillencommissie Zorg 7 november 2023

De VKIG neemt deel aan de begeleidingscommissie Ziekenhuizen, een commissie die het overzicht houdt op beleid en praktijk m.b.t. De Geschillencommissie. Andere partijen in dit overleg zijn de Patiƫntenfederatie, Medirisk en Centramed, LSR, NFU en NVZ.

In afgelopen vergadering wordt door partijen hun bezorgdheid geuit over klachtenfunctionarissen die tevens als vertegenwoordiger van het ziekenhuis optreden tijdens procedures bij de Geschillencommissie. Gezien de onafhankelijke, neutrale positie van de klachtenfunctionaris in de klachtenprocedure, kan en mag dit niet. De VKIG ondersteunt dit.

Eveneens aan de orde komt informatieverstrekking door de klachtenfunctionaris aan klagers. De klachtenfunctionaris speelt een essentiƫle rol in het informeren, adviseren, bemiddelen en de weg wijzen van klager in het klachtproces. De Geschillencommissie geeft aan dat het toch nog regelmatig voorkomt dat klagers zich melden bij de Geschillencommissie, zonder de interne klachtenprocedure volledig of correct te hebben doorlopen. Dit is voor alle partijen onprettig.

Madelon Hengeveld
Klachtenfunctionaris en bestuurslid VKIG