Enthousiaste GGZ Intervisiegroep op zoek naar jou!

Enthousiaste GGZ Intervisiegroep op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar twee klachtenfunctionarissen, werkzaam in de GGZ en lid van de VKIG. Het gaat om een intervisiegroep gespecialiseerd in de GGZ doelgroep, niet gebonden aan een bepaalde regio. De groep wordt geleid door een externe gekwalificeerde intervisor. De huidige deelnemers zijn afkomstig uit de volgende werklocaties: Amsterdam (GGZ in Geest en Blijf Groep & veilig thuis), Utrecht (Altrecht), Alkmaar (GGZ Noord-Holland Noord), en Hoevelaken (Eleos).
We komen4 keer per jaar komen bij elkaar en rouleren wat betreft de locatie waar de intervisiebijeenkomst gehouden wordt. Neem voor meer informatie contact op met Mariëlla Swart via mailadres: m.swart@altrecht.nl of bel haar via telefoonnummer: 06-30757936.

Mariëlla Swart
Klachtenfunctionaris GGZ
14 december 2024