VVT/GHZ-symposium voor klachtenfunctionarissen 17 november 2023

VVT/GHZ-symposium voor klachtenfunctionarissen 17 november 2023

Op op 17 november 2023 organiseert de VKIG een symposium voor klachtenfunctionarissen in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) en Gehandicaptenzorg (GHZ) (langdurige zorg). Het thema is Kracht en onmacht.

Thema:         Kracht en onmacht
Waar:            De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk (gratis parkeergelegenheid en op loopafstand van het NS Station)
Wanneer:     vrijdag 17 november 2023
Tijd:              13.00 – 18.00 uur
Kosten:         € 20,- voor leden en € 50,- voor niet-leden. Wordt u lid, dan ontvangt u € 50,- reductie op de contributie van 2023.
Accreditatie is aangevraagd bij Registerplein (ID-nummer 532426)

Programma

Dit symposium is gewijd aan zaken die m.n. Klachtenfunctionarissen in de langdurige zorg tegenkomen. Zoals de grenzen tussen de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) en hoe er samengewerkt kan worden met de verplichte Cliëntvertrouwenspersoon-Wzd.

13.00 uur: Inloop
13.20 uur: Start programma
- Brenda Frederiks; de juridische kaders voor klachtrecht in de langdurige zorg
- Astrid Oudshoorn en Cynthia Klaassing: afstemming cliëntvertrouwenspersoon Wzd en klachtenfunctionaris
- Wija van der Kaaden-Huttinga: coping-mechanismen bij cliëntvertegenwoordigers
- Teun Toebes; zijn verhaal
- Interactieve casusbespreking (met o.m. Teun Toebes)
17.30 uur: Borrel en hapjes
18.00 uur: Einde symposium

Bekijk hier de video.

Sprekers

 


Brenda Frederiks
Mr. dr. Brenda Frederiks is gezondheidsjuriste, werkzaam bij het Amsterdam UMC, afdeling ethiek, recht en humaniora

Ze is in 2004 gepromoveerd op de rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking. Een belangrijk thema in naar onderzoek is het thema onvrijwillige zorg in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Naast haar werkzaamheden aan het Amsterdam UMC is ze lid jurist centraal tuchtcollege en plaatsvervangend lid van het college voor de rechten van de mens.


Astrid Oudshoorn
Kwartiemaker CVP Wzd en beleidsadviseur bij Zorgstem

Astrid: Sinds 1999 ben ik verbonden aan het cliëntenvertrouwenswerk. Tot 2020 in de uitvoering voor mensen met een verstandelijke beperking. Parallel in die tijd heb ik de beroepsvereniging opgericht en ben ik jarenlang voorzitter geweest. Omdat onze functie in afhankelijkheid van de zorgaanbieder niet die ruimte kreeg die het nodig had, is er een traject gestart om de CVP in de Wet zorg en dwang onder te brengen via wettelijke borging. Vergelijkbaar met de patiëntenvertrouwenspersoon Wvggz. Dit is gelukt, waarna nog een lange roerige weg volgde om tot de feitelijke invulling te komen, voordat de Wzd van kracht zou worden in 2020. Sinds 2020 werk ik bij Zorgstem, onafhankelijk aanbieder van de CVP Wzd in het beleid en sinds kort ook als kwartiermaker. Bevlogen geef ik invulling aan waar we lang voor gestreden hebben, met als doel dat cliënten en hun vertegenwoordigers zich gesterkt voelen in hun rechtspositie. En dat de CVP niet meer in afhankelijkheid van de zorgaanbieders maar vrij hun partijdige werk voor onze clienten kunnen doen. En het is genieten dat onze doelgroep met ondersteuning veel meer voor zichzelf kan opkomen dan velen hebben gedacht.


Cynthia Klaasing
Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang bij Zorgstem 

Cynthia: Sinds maart 2020 ben ik fulltime werkzaam voor Zorgstem als cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. Mijn werkgebied is regio Haarlem tot aan Uithoorn. Voordat ik bij Zorgstem kwam werken heb ik onder andere gewerkt in de ouderenzorg op een PG-afdeling. Nu bestaat mijn caseload voor 80% uit mensen met een verstandelijke beperking. Geen werkdag is hetzelfde: de ene keer begin ik met intervisie met collega´s uit verschillende teams en eindig ik mijn werkdag met een gesprek met een cliënt, wettelijk vertegenwoordiger en locatiemanager. De andere dag verzorg ik locatiebezoeken en help een cliënt zijn klacht op papier te zetten. Mijn drijfveer om als CVP Wzd te werken is vooral de diversiteit in mijn werk; verschillende mensen van allerlei niveaus en zeer wisselende situaties.


Wija van der Kaaden-Huttinga
Geestelijk verzorger en mentor bij Bartiméus

Wija: Bij Bartiméus, een instelling voor mensen met een visuele en/of een meervoudige beperking, werk ik met cliënten, ouders en begeleiders. Om hen te ondersteunen bij hun (levend)verlies ervaringen zet ik mijn kennis en eigen ervaringen in. Als pleegouder en mentor van twee gehandicapte zonen, weet ik hoe het is om als cliëntvertegenwoordiger voor de belangen van een ander op te komen. De moeilijke zaken en hobbels waarmee je te maken krijgt in het realiseren van de noodzakelijke zorg, maar er zijn ook de mooie momenten, die je dan kunt delen met een team


Teun Toebes
Zorgvernieuwer en jonge verpleeghuisbewoner

Teun Toebes, bekend van zijn boek VerpleegThuis, staat voor een betere wereld voor mensen die leven met dementie, want hij vindt dat ieder mens recht heeft op een zo’n goed mogelijke levensstandaard, ongeacht leeftijd of diagnose. Daarom is hij ruim 2,5 jaar geleden gaan wonen in een verpleeghuis om te ervaren hoe mensen met dementie leven en van ze te leren. Alleen door naar mensen met dementie zelf te luisteren kunnen wij hen en daarmee tegelijk onze wereld veranderen. Volgens Teun is het hoog tijd dat die werelden samenkomen!

Aanmelden

Aanmelden kan via iDEAL, € 20,- voor leden en € 50,- voor niet-leden.
Wordt u lid? Dan ontvangt u € 50,- reductie op de contributie van 2023.

Klik hier voor aanmelding.