Gezamenlijk leren van calamiteiten vraagt tijd en aandacht (Nivel)

Gezamenlijk leren van calamiteiten vraagt tijd en aandacht (Nivel)

Het Nivel heeft onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag wat men in de ziekenhuissector ziet als de gewenste manier van omgaan met patiënten en/of naasten na een calamiteit. Om dit antwoord te vinden heeft Nivel gebruik gemaakt van verschillende deelonderzoeken:

– interviews met patiënten en/of naasten die betrokken waren bij een calamiteit
– focusgroepen met vertegenwoordigers van ziekenhuizen
– focusgroepen met vertegenwoordigers van cliëntenraden en
– interviews met de Patiëntenfederatie en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)De belangrijkste bevinding van dit onderzoek is dat vrijwel iedereen het belangrijk vindt om patiënten en/of naasten actief bij het calamiteitenonderzoek te betrekken. Dat begint al bij de vraag of en hoe patiënten en/of naasten bij het calamiteitenonderzoek betrokken willen worden.