VKiG over klachten en kwaliteitsmanagement

VKiG over klachten en kwaliteitsmanagement

Op 28 maart jongstleden heeft Madelon Hengeveld, klachtenfunctionaris en bestuurslid externe contacten, een online presentatie gehouden op uitnodiging van de NNK, het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement. Onderwerp was: Leren van klachten: dé verbinding tussen de kwaliteits- en de klachtenfunctionaris!
Onder de aanwezigen in het online publiek bevonden zich naast kwaliteitsfunctionarissen ook veel klachtenfunctionarissen.

Aan de orde kwamen wat de rol is van de klachtenfunctionaris in een zorginstelling en waarom het werk van de klachtenfunctionaris raakvlakken heeft met dat van de
kwaliteitsfunctionaris.

Aan de hand van een casus uit de praktijk van in dit geval een ziekenhuis kreeg men een kijkje in de keuken (het werk) van de klachtenfunctionaris. Het raakvlak/de verbinding van de
klachtenfunctionaris en de kwaliteitsfunctionaris is na het afhandelen van de klacht. Dan is er nog werk aan de winkel, zodat er vanuit de klacht kwaliteitsverbeteringen worden
gerealiseerd. Op deze manier wordt er daadwerkelijk van geleerd en wordt de kwaliteit van zorg verbeterd.

Klik hier voor meer informatie.

Tekst: Madelon Hengeveld,
Klachtenfunctionaris en Bestuurslid VKIG 

,