Uit de regio: netwerkbijeenkomst netwerk 1

Uit de regio: netwerkbijeenkomst netwerk 1

Wat Zie ik Daar !?

Op 29 maart jl. zijn we als netwerk te gast geweest bij onze collega klachtenfunctionaris Helma Verhagen van Vivent, VVT-zorgaanbieder in Den Bosch e.o.
Helma heeft samen met onze netwerkcoördinatoren voor ons een tafelgesprek georganiseerd met twee gasten: Rita van den Brink en Ingrid van Knegsel, beide cliëntvertrouwenspersonen WZD van Zorgbelang Brabant/ Zeeland.
Na een korte introductie over hun functie en de Wet Zorg en Dwang komt het spel “Wat Zie ik Daar?” op tafel. Een spel, met daarin een aantal prikkelende stellingen om met elkaar van gedachten te wisselen. En natuurlijk om elkaars werkveld te verkennen. En al snel blijkt, dat voor de collega’s uit de ziekenhuizen zich een geheel nieuwe wereld openbaart. Zij komen maar zelden in contact met patiënten die zorg ontvangen van het ziekenhuis in gedwongen kader. Dus ook vanuit een eventueel aanwezige PAAZ-afdeling zijn er geen klachten van patiënten met gedwongen zorg bekend. Gezien de veelal kortdurende zorg in ziekenhuizen komt gedwongen zorg daar, behalve bij een PAAZ-afdeling nauwelijks voor. Dat blijkt meer iets voor de VVT en Gehandicaptenzorg.

Het spel prikkelt ons wel en leidt ook voor mij, werkzaam in de VVT- en GHZ-sectoren, tot een paar mooie leermomenten. Zoals de term “wilsonbekwaam ter zake”: als iemand niet volledig wilsonbekwaam wordt geacht, maar wel voor een bepaalde beslissing over de zorg die op dat moment aangeboden en geweigerd wordt.

Met dank aan Helma (die overigens ook klachtenfunctionaris is bij ‘Koninklijke Visio’, GHZ) houden we het pas écht voor gezien, na een heerlijke lunch, die op een fraaie kar van en namens Vivent wordt binnengereden. Ontzettend bedankt voor weer een prettige én vruchtbare ochtend! Smaakt naar meer …

Tekst: Albert Gielis
Bestuurslid VKiG (PR & Communicatie)
Lid netwerkregio 1