Terugblik ALV 14 april 2023

Terugblik ALV 14 april 2023

Een GROEN ALV: dát doet mij wel wat…

“Eigenlijk doen we allemaal maar wat”. Met woorden van die strekking begint Andreas Wismeijer het middagdeel van onze Algemene ledenvergadering (ALV). Maar wat ís dat ‘wat’ dan, als we het hebben over dat ALV? Volgens een, in mijn ogen tijdloze taalles van drs. Kipping over ‘dat en wat’ (Koot & Bie, Keek op de Week, 1985-1993: https://youtu.be/GL_RGoJ7PSw) is dat ‘wat’ het beste dat we kunnen doen, toch? Zeker met al die groene blaadjes…

Tijdens de laatste ALV zijn er namelijk weer heel wat mooie besluiten genomen. Dat wat het bestuur heeft gedaan het afgelopen jaar en dat wat ze willen doen het komende jaar. Dat is waar we in diverse stemrondes vrijwel unaniem ‘groene blaadjes’ voor de lucht in gestoken.

En dus, dat betekent dat we (binnenkort plaatsen we hier het complete verslag).

 • er voor dit jaar een 5e bestuurslid bij hebben;
 • met z’n allen dit jaar op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter en bestuurslid;
 • dit jaar voor een nóg mooiere VKiG-website gaan, in een nóg mooiere huisstijl;
 • de financiën weer op orde bevinden;
 • wéér iemand bereid vinden om mede de cijfertjes te checken;
 • de statuten en het huishoudelijk reglement weer een beetje geüpdatet hebben;
 • versie 3.0 van ons Beroepsprofiel lanceren;
 • de Infographic klachtroute nog ietsje mag worden aangepast
 • dit jaar weer een mooi sector-symposium krijgen op 17 november;
 • als VKiG ook qua externe contacten actief blijven;
 • last but not least nader kennis hebben gemaakt met het ‘Inkmannetje’.

Als groen ‘bestuursblaadje’ voor het eerst vanáchter de bestuurstafel, vind ik al dat groen een mooie oogst voor mensen, die “maar wat doen”. Ja, dat doet me wel wat … Zeker als dat dan betekent dát we wat gaan doen, en dat we dat samen blijven doen mét iedereen uit de zaal.

Of… is dat nog iets voor een mooie laatste stemronde: Wie is er vóór? Wie zegt: ‘dat is groen’…?

Tekst: Albert Gielis
Bestuurslid VKiG (PR & Communicatie)