Even voorstellen: nieuw aspirant-bestuurslid Albert Gielis

Even voorstellen: nieuw aspirant-bestuurslid Albert Gielis

Altijd spannend om iets over jezelf te schrijven…. Dus vraag ik me af hoe ik dat nu het beste kan doen? Nu ben ik meer iemand van beeld, dan van woorden. Dus zie hieronder het resultaat. Een ‘CV-afbeelding’ waarmee ik in een notendop wil laten zien wie ik ben, wat ik graag doe en wat mijn werkende leven is geweest tot nu toe. Dan iets over mijn historie bij de VKIG en in het kort iets over mijn idee bij de bestuursportefeuille die ik, na akkoord van de ALV, hoop te gaan vervullen de komende periode.

IMG_1722

Pas op mijn 60ste (laatbloeier?), na boventallig te zijn bij jeugdzorg (tja, toen kon dat nog) ben ik omgeschoold tot klachtenfunctionaris. Een jaartje later ben ik lid geworden van de VKIG, netwerkregio 1. En daar neem ik sindsdien (graag) deel aan de intervisie met collega’s uit de gehandicapten- en ouderenzorg. Want wat een boeiend vak!  Leer nog iedere dag… Vanaf 2021 ben ik actief bij de PR-commissie en kijk ik ook door mijn bril van semi-professioneel videoproducer naar de VKIG. Een combinatie, die na enige tijd bruikbaar blijkt om de VKIG letterlijk en figuurlijk wat meer ‘in beeld’ te brengen. De recente kerstboodschap (iedereen nog hartelijk dank voor alle mooie bijdragen!) is daar een voorbeeld van.

Vanuit de PR-commissie heb ik de ambities van het bestuur van de VKIG beter leren kennen. En daar past een beetje ‘meer gezicht geven’ goed bij. Dus kan ik aan de slag met de portefeuille PR & Communicatie. En dan val ik, bij de eerste bestuursvergadering meteen al met de neus in de boter: de huidige website is dringend aan vernieuwing toe. Een kar die ik dus meteen mag gaan trekken… Een website, die voldoet aan een architectuur en inrichting van het (digitale) tijdperk waarin we nu verkeren. Een platform waar we elkaar en elkaars kennis, ervaringen, inzichten én gezichten enz. makkelijk(er) kunnen vinden, gevolgd door een passend social media beleid. Nu heeft de vereniging al wel een goed werkend communicatienetwerk, maar wat ik net al zei: nog iets meer gezicht, iets meer ‘smoel’ erbij, dat mag volgens mij wel.

Dus ik hoef mij voorlopig niet te vervelen. En om dan maar meteen van de gelegenheid gebruik te maken: dat hoeven we allemaal niet. Want zo’n website moet natuurlijk ook gevuld. Het communicatieplan van de VKIG bevat nog voldoende ideeën daarvoor. En daar hoop ik, samen met de collega’s in de PR-commissie, bestuursleden en netwerkcoördinatoren graag een begin mee te maken. In de overtuiging, dat wanneer we bij jullie als leden komen om júllie input, dat die ook ‘ binnenstroomt’…

Tot gauw, in ieder geval bij de ALV…

Albert Gielis