25 jaar medisch tuchtrecht

25 jaar medisch tuchtrecht

Afgelopen maand bestond het tuchtrecht 25 jaar in de Wet BIG. Dit was aanleiding om een bundel samen te stellen: 'Opereren op medisch en juridisch snijvlak, 25 jaar tuchtrecht in de Wet BIG'* De bundel bevat twintig interviews met betrokken professionals (o.a. advocaten en leden van het college) die een totaalbeeld van het tuchtrecht geven zoals dat in die 25 jaar in de Wet BIG is ontstaan.  De interviews geven een beeld van zowel de sterke punten in het tuchtrecht als van mogelijke verbeteringen.

Ook voor de klachtenfunctionaris is kennis van het tuchtrecht relevant. Immers, een deel van de klagers bij het regionaal tuchtcollege (RTC) zal zich met hun klacht over een specifieke (BIG geregistreerde) zorgverlener in eerste instantie richten tot de klachtenfunctionaris binnen de instelling en zal zich pas bij blijvende onvrede melden bij het tuchtcollege.
Als klachtenfunctionaris is het onze taak om cliënten te informeren over mogelijke vervolgstappen buiten de instelling:

  • richting geschillencommissie of tuchtcollege;
  • richting tuchtklachtfunctionaris (in dienst van het RTC) of het Landelijk Meldpunt Zorg voor nader advies.

De tuchtklachtfunctionaris is een relatief nieuwe schakel in het proces die kan helpen een klacht te onderbouwen, tevens haalbaarheid bij het tuchtcollege in te schatten.**

Er is eerder binnen de VKIG discussie geweest over aanwezigheid van de klachtenfunctionaris (als vertegenwoordiger van een organisatie) op een zitting. Die is vanuit het oogpunt van onafhankelijk en onpartijdigheid niet wenselijk. Dit is een kwestie van beroepsethiek, ofschoon het formeel wel zou mogen bij een openbare zitting.

Kortom, de klachtenfunctionaris is vaak de eerste persoon tot wie de klager zich richt en daarom is het goed weet te hebben van het mogelijke vervolgtraject, oftewel de ‘achterdeur’.
Last but not least, we zijn er als klachtenfunctionaris niet alleen voor klagers, maar ook voor aangeklaagde zorgverleners. Daarbij is het goed te realiseren dat de impact van het tuchtrecht enorm kan zijn. Zie ook het artikel (boekbespreking) ‘Verslagen door het tuchtrecht’ uit Medisch Contact.***

 

Asmaé Mirjam Choukat.
Klachtenfunctionaris HVO-Querido, zorgorganisatie sociaal domein, Amsterdam
Lid Commissie PR & Communicatie VKIG & Coördinator Netwerk 2 (Noord Holland)

*https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/documenten/publicaties/eigen-publicaties/12/21/jubileumuitgave-opereren-op-medisch-en-juridisch-snijvlak-25-jaar-tuchtrecht-in-de-wet-big).

**https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/organogram/diensten-en-instellingen/tuchtklachtfunctionaris

***https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/verslagen-door-het-tuchtrecht

Reactie bestuur:
Vanuit de Geschillencommissie Zorg is de opmerking gekomen dat men moeite heeft met de aanwezigheid van de klachtenfunctionaris op een zitting als vertegenwoordiger van de organisatie. Daar zijn we het als bestuur van de VKIG mee eens.
Een klachtenfunctionaris moet te allen tijde zijn/haar neutrale, objectieve rol borgen. Dit kan niet als vertegenwoordiger van een zorginstelling. Hetzelfde geldt voor een zitting bij het Tuchtcollege. Als toehoorder kan wel, ter lering, echter zonder enige betrokkenheid.

20 februari 2023