Interview: Mediation in de zorg

Interview: Mediation in de zorg

‘Artsen bagatelliseren een probleem vaak tot het levensgroot is. En dan komen ze met radicale ‘oplossingen’ zoals dissociatie.’
Instellingen in de gezondheidszorg hebben complexe structuren en verschillende samenwerkingsverbanden. De werkdruk is hoog en de patiënt staat altijd voorop.
In zo’n setting kunnen allerlei conflicten ontstaan en soms lang sluimeren. Mediation kan hier een oplossing bieden. Een goede intake is daarbij van groot belang, net als maatwerk. Drie MfN-registermediators en een klachtenfunctionaris (bestuurslid VKIG Caroline Panis) vertellen hoe het werkt in de zorg.

https://mfnregister.nl/nieuwsbrief/mediation-in-de-zorg/

Bron: Mediatorsfederatie Nederland (MfN) - 16 november 2022