Rapportage samenloop vertrouwenswerk en klachtopvang (VWS)

Rapportage samenloop vertrouwenswerk en klachtopvang (VWS)

Een aantal maanden geleden is VWS gestart met een onderzoek naar de samenloop van vertrouwenswerk en klachtenopvang. Ook de VKIG heeft hieraan meegewerkt.
De definitieve rapportage is ter informatie met de Eerste en Tweede Kamer gedeeld.

Het rapport beoogt antwoord te geven op de vraag welke knelpunten er worden ervaren in de samenloop tussen functionarissen en welke oplossingsrichtingen denkbaar zijn
die cliƫnten het beste helpen en uitvoerbaar zijn in de praktijk.

Klik hier voor de rapportage.