Symposium voor klachtenfunctionarissen in de GGZ en Verslavingszorg op 12 mei 2022

Symposium voor klachtenfunctionarissen in de GGZ en Verslavingszorg op 12 mei 2022

Klachtbehandeling in de Psychiatrie. Een vak apart?!

Sinds de invoering van de WKKGZ in 2017 zijn er klachtenfunctionarissen aangesteld in de GGZ en Verslavingszorg. Na 5 jaar is de pioniersfase voorbij. Een mooi moment om hierbij stil te staan! Maar hoe loopt het in de praktijk? Hoe is het om te bemiddelen wanneer er psychiatrische problematiek speelt? Hoe is het georganiseerd? Hoe staat het met de verdere professionalisering van deze functie?
Meld je aan, kom luisteren naar inspirerende sprekers en ontmoet elkaar op het symposium.

Programma donderdag 12 mei 2022

13.00 – 13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.30 – 13.40 uur: Welkom door dagvoorzitter Madelon Hengeveld, bestuurslid VKIG

13.40 – 13.55 uur: VKIG, beroepsvereniging voor klachtenfunctionarissen in de zorg door Caroline Panis, bestuurslid VKIG

13.55 – 14.00 uur: Online boodschap van drs. Peter van der Noord, lid Raad van Bestuur Espria, psychiater np, tot 1-10-2021 Directeur behandelzaken GGZ Drenthe.

14.00 – 14.45 uur: Luisteren voor gevorderden. Met verdiepende reflecties bereik je meer door mr Wanda Everts, schrijver boek ‘Elegant beïnvloeden’.

14.45 – 15.30 uur: Het klachtproces: ontwikkelingen vanuit de GGZ-praktijk door drs. Petra Windmeijer, klachtenfunctionaris GGZ Drenthe.

15.30 – 16.00 uur: Pauze

16.00 – 17.30 uur: Interactieve casuïstiek bespreking

17.30 – 17.45 uur: Samenvatting en afsluiting dagvoorzitter

17.45 – 19.00 uur: Netwerken in kleine groepjes met een drankje en een frietje.

Locatie

Houtrust, Heideweg 23, 3829 BC Hooglanderveen (Gemeente Amersfoort)
Gratis parkeren en op loopafstand van Station Amersfoort Vathorst

Over de sprekers

Wanda Everts
Rechter (tot 2006), mediator (tot 2020), (wandel)coach en (communicatie)trainer
Er is geen betere beïnvloedingstechniek dan die van het oprecht luisteren. Van goed luisteren is sprake als ‘de ander’ voelt dat er daadwerkelijk geluisterd is. Dat is met de uitdrukkelijke bedoeling die ander te begrijpen. Juist in de GGZ is dat eigen wilsbesluit van de klachtenfunctionaris (en alle andere professionals!) van belang (en niet altijd vanzelfsprekend).
Niet het ‘ik kan bewijzen dat het is meegedeeld’ staat voorop, maar wel ‘hoe kan ik merken dat mijn (luister)boodschap de ander heeft bereikt?’
Goed en oprecht luisteren is soms best lastig!
De allerbeste techniek hiervoor is de gevoelsreflectie.
Op 12 mei leert Wanda Everts ons met name meer over de verschillende soorten reflecties (dus niet alleen ‘gevoel’) die je kan teruggeven aan de verteller, om te laten weten wat jij hebt verstaan. Dat vraagt ook luisteren met alle zintuigen.

Petra Windmeijer
Werkzaam bij GGZ Drenthe als Klachtenfunctionaris, preventiefunctionaris (tot 2016), trainer/coach o.a. in de verslavingszorg (tot 2021)
Het klachtproces: ontwikkelingen vanuit de GGZ-praktijk. In mei 2016 werd Petra gevraagd om als kwartiermaker klachtenfunctionaris de nieuwe wettelijke verplichte functie vorm en inhoud te geven. Vanuit haar ervaring met innovatie en projectmanagement een interessante klus. In 2017 is zij als klachtenfunctionaris begonnen. Ruim 5 jaar later ziet zij de meerwaarde van de rol van de klachtenfunctionaris voor klagers, beklaagden én instelling.
Tijdens deze lezing neemt Petra de deelnemers mee in dit ontwikkelproces. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geeft ze antwoord op vragen als: Welke keuzes zijn gemaakt? Hoe is het georganiseerd? Hoe is de dossiervoering vorm gegeven? Hoe kan er geleerd worden van klachten? Wat is er zo specifiek aan klachtbehandeling in de psychiatrie en verslavingszorg? Is het een vak apart?

Aanmelden

Kosten: € 20,- voor leden, € 50,- voor niet leden.
Accreditatie: 4 PE-punten bij Registerplein. ID-nummer: 466641
Graag aanmelden via deze link.
Voor niet leden van de VKIG: vermeld bij uw aanmelding de naam van de organisatie en de sector waarvoor u werkt.