Nieuwe handreiking WZD in ziekenhuizen en revalidatiecentra

Nieuwe handreiking WZD in ziekenhuizen en revalidatiecentra

De nieuwe handreiking ‘Wet zorg en dwang in ziekenhuizen en revalidatiecentra’ is gepubliceerd. De handreiking beschrijft hoe ziekenhuizen en revalidatiecentra de Wet zorg en dwang (Wzd) moeten toepassen. De Wzd moet helpen als patiënten met dementie of een verstandelijke beperking vanuit het verpleeghuis of de thuissituatie in het ziekenhuis of revalidatiecentrum worden opgenomen.

Bestaand zorgplan

Uitgangspunt is dat een bestaand zorgplan waarin onvrijwillige zorg is opgenomen, aan het ziekenhuis wordt meegegeven bij opname van de patiënt. Dit zorgplan geldt dan al in het verpleeghuis of in de thuissituatie. In het ziekenhuis moet vervolgens worden beoordeeld of het zorgplan daar kan worden uitgevoerd. Als dit niet mogelijk of nodig is, kan het ziekenhuis van het zorgplan afwijken.

Procedures voor (onvrijwillige) opname

Naast de uitvoering van onvrijwillige zorg kan het ziekenhuis te maken krijgen met procedures voor (onvrijwillige) opname, zoals een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf, het aanvragen van een rechterlijke machtiging (RM) of een aanvraag voor een beschikking tot inbewaringstelling in een crisissituatie (IBS). De handreiking gaat ook in op deze procedures.

De handreiking is in opdracht van het ministerie van VWS ontwikkeld. Aan deze handreiking hebben experts van onder meer de NVZ, NFU, Revalidatie Nederland, kennisorganisatie Vilans, V&VN, Artsenfederatie KNMG en een aantal wetenschappelijke verenigingen meegewerkt. De handreiking kan geraadpleegd worden door NVZ-, NFU- en ZKN-leden in de LORENZ databank voor risicomanagement medisch specialistische zorg. Hierin zijn de meer dan 2.000 externe eisen voor medisch-specialistische zorg opgenomen.

Download de handreiking ‘Wet zorg en dwang in ziekenhuizen en revalidatiecentra’.

Bron: NVZ - 31 januari 2022