Wetten rondom gedwongen zorg in praktijk lastig toepasbaar

Wetten rondom gedwongen zorg in praktijk lastig toepasbaar

Zowel de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) als de Wet zorg en dwang (Wzd), ingevoerd per januari 2020, hebben belangrijke bewegingen in gang gezet maar zijn ook lastig toe te passen. Dat hangt samen met de inhoud van beide wetten, maar ook met de impact van de coronacrisis en knelpunten in de organisatie en bemensing van de zorg. Dat blijkt uit de eerste fase van de evaluatie van beide wetten. Deze bevat 43 aanbevelingen ter verbetering.

Lees meer ...

Bron: ZonMw - 16 december 2021