Kennis- en ervaringscongres 18 november 2021

Kennis- en ervaringscongres 18 november 2021

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) en De Geschillencommissie organiseren op donderdag 18 november een kenniscongres.
Zij nemen de uitdaging aan om 4 jaar kennis en ervaring - rondom het afhandelen van klachten en geschillen in de Zorg - te laten leiden tot normatieve professionalisering binnen de Zorg. Ze benaderen deze periode iedereen (betrokken partijen en professionals) met een groot ‘kwaliteitshart voor de zorg’.
Ze ‘spreken aan’ en ‘roepen op’ tot het duurzaam halen en brengen van kennis en kunde naar en voor elkaar. Met als resultante een brede dialoog over samenwerken met hart voor de zorg!

Met als gezamenlijk hoogtepunt - en daarmee het startschot van deze dialoog met weerwaarde - is hét hybride kennis- en ervaringscongres met een onderscheidend programma samen met stevige kwartiermarkers op 18 november 2021.  Madelon Hengeveld, bestuurslid VKIG, is een van de kwartiermakers.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Bron: https://www.samenwerkenmethartvoordezorg.nl/ - oktober 2021