Goede ervaring van patiënten met klachtenfunctionaris na een klacht over de huisarts

Goede ervaring van patiënten met klachtenfunctionaris na een klacht over de huisarts

Nivel hield veertien diepte-interviews met patiënten over hun ervaringen na een klacht over de huisarts.
Het is soms lastig om als direct betrokkene op een klacht te moeten reageren. Een klachtenfunctionaris of het organiseren van peer support kan dan een oplossing zijn. Bij de start van een geschillenprocedure zouden klagers beter geïnformeerd moeten worden over wat die procedure inhoudt.

Lees hier het rapport van Nivel.


Bron: Nivel 20 augustus 2020