Wij zoeken een klachtenfunctionaris voor onze organisatie. Kan de VKIG ons een klachtenfunctionaris leveren of aanbevelen?

Nee, wij leveren geen klachtenfunctionarissen, maar kunnen wel een advertentie van de vacature  plaatsen op onze website bij ‘Actuele informatie’.
Daarnaast wordt de advertentie verspreid via LinkedIn en Twitter.
De kosten hiervoor bedragen m.i.v. 1 januari 2023 € 150,- voor maximaal 2 maanden.