Kan ik bij de VKIG terecht wanneer ik een klacht heb over mijn zorgverlener?

Nee, de VKIG is een vereniging van klachtenfunctionarissen en behandelt geen klachten. Wanneer u een klacht bij uw zorgverlener heeft, kunt u uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris van de instelling waar uw zorgverlener werkzaam is. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg. Het LMZ is een onderdeel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en en Jeugd (IGJ).