Kan ik bij de VKIG terecht wanneer ik een klacht heb over mijn zorgverlener?

Nee, de VKIG is een beroepsvereniging van klachtenfunctionarissen en behandelt geen klachten.
Wanneer u een klacht bij uw zorgverlener heeft, kunt u uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris van de instelling waar uw zorgverlener werkzaam is. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg. Het LMZ is een onderdeel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en en Jeugd (IGJ).
Bekijk ook onze infographic klachtroute.