Ik ben op zoek naar een gecertificeerde beroepsopleiding voor klachtenfunctionarissen. Welke opleidingen kunt u mij aanbevelen?

Het bestuur van de VKIG onthoudt zich van het aanbevelen van een opleiding tot klachtenfunctionaris.
Op de website van Registerplein staan de trainingen tot klachtenfunctionaris vermeld, die door Registerplein geaccrediteerd zijn volgens het beroepsprofiel en de kwaliteitseisen van de VKIG.

Klik hier voor de opleidingen voor klachtenfunctionarissen.