Onze instelling heeft meerdere klachtenfunctionarissen in dienst. Is het mogelijk dat de instelling één lidmaatschap bij de VKIG neemt voor meerdere klachtenfunctionarissen?

Nee, dat is niet mogelijk. Lidmaatschap bij de VKIG is persoonsgebonden en kan niet gedeeld worden met andere klachtenfunctionarissen. Bovendien zouden bij een gedeeld lidmaatschap de kosten voor de VKIG te hoog worden i.v.m. gratis en gereduceerde bijeenkomsten voor de leden.