Aan welke eisen moet een klachtenfunctionaris voldoen?

De klachtenfunctionaris moet voldoen aan de richtlijnen volgens het beroepsprofiel van de klachtenfunctionaris, dat door de VKIG is opgesteld. Bovendien volgt de klachtenfunctionaris de modelklachtenregeling van de zorgorganisatie waarvoor hij/zij werkt. Elke koepelorganisatie heeft voor haar leden een modelklachtenregeling opgesteld. U kunt deze opvragen bij de betreffende koepelorganisatie. VKIG-leden kunnen deze vinden op onze besloten website.