Scholingsaanbod Klachtenmanagement Zorg in 2023

Klachtenmanagement Zorg

“achter elk verwijt ligt een verlangen“

 

 

 

Aanbod scholing in 2023 

Klachtenmanagement Zorg rust u – klachtenfunctionaris, bemiddelaar of vertrouwenspersoon – toe om uw mooie vak goed uit te kunnen oefenen en óók zorg voor u zelf te hebben. Dat is nodig om onafhankelijk te kunnen (blijven) optreden.
Wij werken vanuit een duidelijke visie op klachtenmanagement, met inzet van gedegen achtergrondkennis en praktijkervaring. Deze ervaring beslaat inmiddels ruim 40 jaar.

Het scholingsaanbod voor ‘klachtenfunctionarissen’ is geaccrediteerd via Registerplein.
Het omvat onder meer:

  • Basiscursus KA (6 dagen – 105 punten)
  • Training Bemiddelingsvaardigheden KBM (5 dagen – 53 punten)
  • Verdiepingscursus KV (3 dagen – 40 punten).

Samen vormen KA – KBM – KV een compleet Leertraject  klachtenopvang en –bemiddeling.
Dit desgewenst in de loop van 1-3 jaar te doorlopen. Zo kan de scholing in combinatie met toepassing in de praktijk optimaal effect hebben.

De eerstvolgende Basiscursus start op donderdag 19 januari 2023.
Informatie over de andere (start)data en kosten is op aanvraag beschikbaar.

We bieden naast het Leertraject ook een Training Schriftelijke Vaardigheden (2 dagen – 35 punten) en ander thematisch aanbod, al dan niet in company te verzorgen.
Bovendien is er de mogelijkheid van (individuele of groepsgewijze) begeleide intervisie en consultatie.

Andere doelgroepen in het kader van integraal klachtenmanagement door zorgaanbieders (eerste opvangers, managers, hulpverleners, klachtencommissies, ambtelijk secretarissen) kunnen bij Klachtenmanagement Zorg ook terecht voor gerichte scholing.

Bovendien adviseert, evalueert en ontwerpt Klachtenmanagement Zorg bij het verbeteren van klachtenmanagement en klachtenregelingen in alle sectoren van de zorg.

Interesse, informatie, contact?

Mail of bel met drs. M. (Marga) J.M. Timmers, via klachtenmanagementzorg@gmail.com of 06 20 97 4055.
U ontvangt desgewenst een infoset, een aanmeldingsformulier of (bij een in company aanbod) een offerte op maat.

 KZ181022