Programma basiscursus Gezondheidsrecht voor de klachtenfunctionaris 2023

Cursusprogramma

Dag 1:  dinsdag 21 maart 2023: wegwijs in belangrijke thema’s binnen gezondheidsrecht

09.30 uur:      Inloop met koffie
10.00 uur:      Start met korte introductie dag 1
10.15 uur:       Blok informatie over de belangrijkste wet- en regelgeving binnen de zorg: doel, betekenis, relevante aspecten (zoals Wgbo, wet BIG, Wkkgz, AVG, Wzd, Wvvgz, Wmcz, Zvw, richtlijnen en gedragsregels beroepsverenigingen)
11.30 uur:       Blok informatie over cliëntenrechten en dossiervoering, behandelcontract Wgbo
12.30 uur:       Lunchpauze
13.00 uur:       Blok informatie over beroepsgeheim, gegevensverstrekking en privacy
14.00 uur :      Blok informatie over klachtrecht, tuchtrecht en claims: welke wegen, welke klachten, hoe mee om te gaan
15.00 uur:       Theepauze
15.15 uur:        Blok informatie over medisch-ethische aspecten zorgverlening, meldplichten,  disfunctioneren en dan?
16.00 uur:       Plenaire terugkoppeling, tips en vragen
16.45 uur:       Afsluiting

Dag 2:  dinsdag 28 maart 2023: terugkom dagdeel voor vragen en casuïstiek

09.30 uur:      Inloop met koffie
10.00 uur:      Terugblik/vragen dag 1 en korte intro dag 2
10.15 uur:       Cliëntenrechten en dossiervoering, behandelcontract Wgbo, beroepsgeheim, gegevensverstrekking en privacy; casuïstiek ter bespreking in groepjes
11.30 uur:       Klachten en claims, meldplichten, disfunctioneren; casuïstiek in groepjes en plenaire bespreking
12.45 uur:       Plenaire terugkoppeling
13.00 uur:       Afsluiting

Verzorgd door mr. Rose Marie S. Doppegieter, juridisch adviseur DG Doppegieter Gezondheidsrecht.