Registratie & Certificering

Registratie & Certificering

De Wkkgz stelt het hebben van een klachtenfunctionaris verplicht voor iedere zorgaanbieder. Dit vraagt van de klachtenfunctionaris kwaliteit in de uitoefening van het vak. Om die reden bereidt de VKIG zich momenteel voor op registratie (en mogelijk ook certificering) van haar leden.