Vraag 224: Vraag inzake informatie rond calamiteit aan ouders en voogd

Vraag

Het gaat om een 14-jarig meisje. Volgens de huisarts heeft haar oma de tijdelijke voogdij. Er is sprake van een biologische vader en moeder. Zij zijn gescheiden. Veilig Thuis speelt ook een rol.
Het meisje ligt in het ziekenhuis. Zij is op dit moment niet goed aanspreekbaar en delirant. Wij doen een calamiteitenonderzoek. Ik coördineer het onderzoek en onderhoud de contacten met de familie.
Mijn vragen:
- in hoeverre mag ik de oma, de vader en de moeder inhoudelijk informeren?
- waar moet ik eventueel verder rekening mee houden?

 Klachtenfunctionaris 

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie