Vraag 222: Vraag over vermelding in dossier

Vraag 

Wat mag wel en niet in het dossier van de cliënt opgenomen worden t.a.v. afspraken rond gedrag van 1e contactpersoon, wettelijk vertegenwoordiger en anderen uit het netwerk van de cliënt? 

Toelichting: meer en meer hebben VVT-organisaties en zorgorganisaties voor verstandelijk gehandicapten te maken met grensoverschrijdend, agressief gedrag vanuit het netwerk van de cliënt. In bemiddelingsgesprekken komt dit ook naar voren en maakt de zorginstelling aan klager/vertegenwoordiger duidelijk wat wel en wat niet toelaatbaar is in hun gedrag en maakt daarover afspraken. De vraag die dit oproept is welke afspraken wel thuishoren in het cliëntdossier en welke niet. Bij dat laatste is dan de vraag waar de zorginstelling deze afspraken en dossiervorming rond een niet-cliënt wel mag vastleggen, ook bezien vanuit de AVG.

Hierbij is een onderscheid te maken in:
- (wettelijk) vertegenwoordigers van cliënten,
- anderen uit het netwerk van de cliënt (andere familie zoals een schoonzoon of kennissen/vrienden van cliënt).

Ook is een onderscheid te maken in tegen wie het gedrag gericht is: 
- is agressief/ grensoverschrijdend gedrag gericht op de cliënt (cliënt intimideren, cliënt meenemen buiten de zorginstelling tegen de afspraken zorgplan in),
- gedrag gericht op andere cliënten (ongevraagd de kamers van andere cliënten binnen lopen om op zoek te gaan naar persoonlijke eigendommen van cliënt die verdwenen zijn),
- gedrag gericht op de medewerkers: intimideren, bedreigen. Soms binnen de zorginstelling, soms buiten de instelling (in de supermarkt komt familie een zorgmedewerker tegen).

Klachtenfunctionaris 

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie