Vraag 217: Vraag over werkplek klachtenfunctionaris (KF)

Vraag 

 Ik ben als KF in loondienst werkzaam in een ziekenhuis. Wij verhuizen als KF op korte termijn naar een nieuwe afdeling binnen het ziekenhuis. Het concept van deze nieuwe afdeling is werken met flexwerkplekken. Dit zijn naar verwachting ruimten (zogenaamde vlekken) waarbinnen naast de KF ook andere functionarissen, medewerkers hun werkplek zullen hebben. Hierbij is het beleid van het ziekenhuis erop gericht om ook de KF ‘flexibel’ te laten gaan werken. Dus in de basis in een open setting, géén vaste werkplek met de daarbij behorende eisen conform ons beroepsprofiel. Dit gegeven stuit bij mij op grote bezwaren, betrekking hebbende op onder andere de vertrouwelijke aard van de werkzaamheden, de borging van privacy, geheimhoudingsplicht. Ik meen dat, op grond van de Wkkgz en de uitleg die daaraan is gegeven in de toelichting, de KF van de zorgaanbieder kan vragen/eisen dat er altijd een eigen werk/spreekruimte beschikbaar is, waarin zij haar (vertrouwelijke) werk kan doen.
De vraag is of het standpunt/besluit van het ziekenhuis in strijd is met artikel 15 van de Wkkgz. Ik voel mij benadeeld in de wijze waarop ik mijn functie moet uitoefenen.

Klachtenfunctionaris

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie