Vraag 216: Vraag over klagen door 1e contactpersoon namens moeder

Vraag

Cliënt verblijft sinds een aantal maanden op een somatische afdeling in het verpleeghuis en is wilsbekwaam.
Dochter van cliënt is 1e contactpersoon. Dochter heeft diverse klachten m.b.t. de zorg voor haar moeder. Op de vraag van KF of moeder instemt met de klacht, geeft dochter aan dat moeder niet wil dat er klachten worden ingediend (moeder is zorgmijder).
Dochter is van mening dat ze bepaalde zaken niet kan laten gebeuren en vindt dat ze in het belang van haar moeder aan de bel moet trekken. Hoe hier als KF mee om te gaan? Dochter wil niet dat wij moeder informeren of om instemming vragen.
Maakt het verschil of het nog gaat om een informele klacht (waarbij bemiddeling door de KF wordt gevraagd) of dat het gaat om een formele klacht die bij de Klachtencommissie wordt ingediend?

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie