Disclaimer

Welkom op VKIG.nl. Deze website bevat informatie over de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor Gezondheidszorg.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website.

De VKIG streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

De VKIG is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van externe links op de VKIG site kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. De VKIG is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan de KNHB site gekoppeld zijn.

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.